0492 35 92 88

Relatie geschenken

Relatiegeschenken vullen de promotie artikelen aan met dien verstande dat deze artikelen selectief uitgegeven worden aan personen die door de ondernemer om wat voor reden dan ook waardig geacht worden een relatie geschenk te ontvangen, specifiek hieraan is dat de relatie geschenken dan ook meestal in een andere prijsklasse ingedeeld worden dan de promotie artikelen.

Waar die prijsgrens ligt is per bedrijf verschillend, hierin is de aard en intentie van het bedrijf niet in een kader te omschrijven.