0492 35 92 88

Promotie artikelen

Promotie artikelen zijn enigszins overlappend met relatiegeschenken, waar het onderscheid hoofdzakelijk ligt in de prijsstelling.

De promotieartikelen bestaan voor het grootste gedeelte uit relatief goedkope artikelen die als give away fungeren.

Kenmerkend is dat degene die het promotie artikel ontvangt vooraf niet bekend is noch wat hij/zij er mee gaat doen, denk bijvoorbeeld aan pennen op een beurs.