0492 35 92 88

Drukwerk

Bij drukwerk is men snel geneigd te denken aan grote volumes briefpapier, enveloppen etc. Maar grote hopen papier is niet meer actueel in dit digitale tijdperk.

De insteek die Perfekt Reklame heeft is maatwerk leveren, dit houdt in de aantallen bieden waar men behoeft aan heeft.

Verder kan de invulling van drukwerk heel erg uiteen lopen, een kleine opsomming; Visitekaartjes, briefpapier, enveloppen, flyers, posters, werkbonnen (doordruk), programmaboeken, verenigingsblaadjes.