0492 35 92 88

Aanleverspecificaties

Bestanden aanleveren in:

EPS-bestand, teksten naar lettercontouren gezet, kleurcodes meeleveren om een zo goed mogelijke kleurbenadering te behalen

PDF-bestand, voorzien van 3 mm afloop, teksten 4 mm van de kant, afbeeldingen in zo hoog mogelijke resolutie mee leveren. Beveiligde pagina’s kunnen niet aangepast worden en vallen daardoor buiten elke vorm van garantie.

PSD-bestand, In hoge resolutie (bij voorkeur 300 Dpi) op ware grootte aangeleverd.

JPG-bestanden omzetten naar PDF bestanden

Word-bestanden opslaan als PDF bestanden

Excel-bestanden opslaan als PDF bestanden